г. Харьков, ул. Матросова, 20    050 57 537 17    info@geosys.com.ua

Згідно протоколу N ШГВ18(П)-003 від 20 березня 2018 року засідання робочої групи з визначення переможців електронних закупівель ТОВ "ГЕОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" визнано переможцем 71352000-0 Послуги у сфері розвідки надр (Лот№1 — Комплексні структурні термоатмогеохімічні дослідження на Морозівсько-Савинській площі; Лот№2 — Комплексні структурні термоатмогеохімічні дослідження на Попаснянсько-Самаринській площі; Лот№3 — Комплексні структурні термоатмогеохімічні дослідження на Тимченківсько-Біляївській площі).

Мета послуг: підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт на основі застосування комплексу приповерхневих методів картування теплових і атмогеохімічних аномалій для прогнозування покладів вуглеводнів.

Геологічні задачі: прогнозування нафтогазоносності перспективних ділянок на основі виявлення сучасних геодинамічно активних розломних зон підвищеної проникності, що впливають на умови формування (зберігання) покладів вуглеводнів і визначають шляхи міграції до земної поверхні різних за складом флюїдів, в тому числі прямих вуглеводневих індикаторів.

Методи досліджень:

- геоструктурні дослідження для визначення структурно-тектонічної позиції району робіт та регіональних закономірностей розломно-блокової тектоніки на основі узагальнення, систематизації та аналізу існуючої геолого-геофізичної інформації;

- морфоструктурний аналіз та структурно-неотектонічне дешифрування космофотоматеріалів для виявлення неотектонічно активних порушень, вивчення їх морфоструктурних ознак та форм їх відображення на аеро- та космофотознімках;

- виконання польових еманаційних (радон, торон), атмогеохімічних (водень, гелій, вуглекислий газ, вільні вуглеводні) і термометричних досліджень для визначення ступеню сучасної геодинамічної активності та проникності тектонічних порушень (визначення температури підгрунтового шару породи на глибині до 1м, відбір проб та вимірювання концентрацій радону і торону в підгрунтовому повітрі на глибині до 1м, відбір проб та визначення вмісту гелію, водню, вуглекислого газу, вільних вуглеводнів у підґрунтовому повітрі на глибині до 1м.);

- обробка та інтерпретація результатів польових досліджень із використанням спеціалізованої апаратури та обчислювальних програм.